stavebni dozor


Tyršův dům, Sokol Mělník

Kompletní rekonstrukce

Investor požadoval kompletní rekonstrukci - tzn. obnovu sgrafit, figurálních výzdob štítu a dodávku nových prvků na ukončení štítů - vázy a plastiku sokola.
Veškeré práce na výzdobě byly obnoveny dle původních postupů, pouze místo prejzů na hřebeni štítů, u kterých došlo vždy brzy po předchozích opravách k poškození omítek, byly prvky říms a obrysy štítu oplechovány mědí a opatřeny krycím lakem.
Celá práce trvala 3 měsíce.
Zdeněk Šnajdr - autorizovaný stavitel, mobil 603 247 843, e-mail: snajdr@dozorstaveb.com