stavebni dozor


Proč a kdy si najmout služby stavebního dozoru

Projekt
V etapě stavby, kdy se vyřizuje územní rozhodnutí a stavební povolení, je dnes tolik účastníků výstavby, že není pro stavebníka jednoduché zajistit stavební povolení bez znalosti zákonů a předpisů, pokud to za něj nezařizuje zpracovatel projektu. Využitím služeb stavebního dozoru se určitě zkrátí lhůta, ve které se stavba zahájí, což je pro většinu stavebníků rozhodující
Příprava stavby
V etapě podpisu smlouvy na zhotovení stavby se zhotovitelem je rozhodující vyváženost smlouvy, která zajistí rovné podmínky pro klienta i pro zhotovitele. Zejména jsou podstatná ustanovení o záruce, zadržení určité pozastávky se zárukou kvality, podmínky fakturace a podmínky odstoupení od smlouvy.
Všeobecně
Hlavním úkolem TDI, ve výše uvedených činnostech, je vytvořit pro klienta takový systém kontroly realizace stavby, který je naprosto nezávislý na činnostech zhotovitele (případně projektanta) a dává pravdivý obraz o postupu stavby.
Zdeněk Šnajdr - autorizovaný stavitel, mobil 603 247 843, e-mail: snajdr@dozorstaveb.com