stavebni dozor


Rodinný dům Vlíněves

Rekonstrukce a dostavba domu poměrně amatérsky postaveného v 80. letech.

Při rekonstrukci byly řešeny problémy s vadně provedenou izolací proti zemní vlhkosti, vyřešilo se úspěšně napojení nových prostor na stávající konstrukce domu, které tvořily polovinu současného půdorysu domu.

Na výsledku je vidět, že dnešní rozsah nabídky materiálu na trhu umožňuje odevzdat i původně ne příliš započaté dílo - sice za cenu vyšších nákladů - ale v dobré kvalitě.
Cena zakázky 1,3 mil. Kč
Zdeněk Šnajdr - autorizovaný stavitel, mobil 603 247 843, e-mail: snajdr@dozorstaveb.com