stavebni dozor


Rodinný dům Slovany, Mělník

Kompletní stavba

Jedná se přízemní dům pro podnikatele o poměrně velkém půdorysu - 15m x 18m. Projektant, který je spíše výborným architektem než technikem, rozčlenil hmotu domu výraznými prvky: kulaté okno, vrata garáže, velké terasové dveře, a vznikl tak velmi pěkný dům s příjemným bydlením.

Při realizaci se dořešila stabilita základů na namrzavé půdě s vysokým obsahem jílových součástí, dále byl proveden přepočet střešních vazníků v souvislosti se zavěšeným stropem ze sádrokartonu ve velkých plochách, prostup tepla u svislých konstrukcí v napojení na atiku a stropy.
Tvar střechy a výška konstrukcí, které zakrývají dešťové žlaby u atiky, si vyžádaly dodatečné atypické úpravy na tesařských konstrukcích vazníkového krovu.

Náklady na stavbu 3,8 mil. Kč bez terénních úprav a vybavení
Zdeněk Šnajdr - autorizovaný stavitel, mobil 603 247 843, e-mail: snajdr@dozorstaveb.com