stavebni dozor


Obecní úřad Kadlín + zemědělské museum

Obecní úřad Kadlín + zemědělské museum

Zajištění: Dozor stavby pro Obecní úřad

Rekonstrukce domu na 3 byty pro nízkopříjmové občany.
Stavba krytého přístřešku pro museum k zachování zemědělských strojů ze začátku minulého století pro budoucí generace.
Zdeněk Šnajdr - autorizovaný stavitel, mobil 603 247 843, e-mail: snajdr@dozorstaveb.com