stavebni dozor


Základní škola Mšeno

Rekonstrukce fasády, státní zakázka - dotace na obnovu venkova

Po více než 80ti letech od poslední opravy - škola byla postavena v rámci posílení české menšiny po roce 1920 - jsem stál před problémem zachovat v maximální míře strukturu fasády, je památkově chráněna, a zajistit kvalitu minimálně na dobu 20 let.
Naši předchůdci postavili školu po statické stránce velmi dobře, horší byla situace v tehdejší znalosti a možnostech zamezení prostupu zemní vlhkosti zejména soklu budovy a stavba některého obvodového zdiva - půda a část schodiště má zdivo tloušťky 30 cm, které promrzalo a tvořilo na vnějším povrchu plíseň a lišejníky. Po zajištění rozboru stávajících omítkovin, vyřešení nepříznivého vlivu slabých zděných konstrukcí na promrzání zdiva, byl dohodnut postup do zadání, proveden výkaz výměr a vypsána veřejná soutěž na zhotovitele.
S vybraným zhotovitelem byla provedena oprava, jak je vidět na snímku. Součástí zakázky byly i nové klempířské konstrukce a nátěry oken. Výměra plochy 4 200 000 m2
Cena zakázky 2,3 mil. Kč
Zdeněk Šnajdr - autorizovaný stavitel, mobil 603 247 843, e-mail: snajdr@dozorstaveb.com