stavebni dozor


Základní škola v Malém újezdu, okres Mělník

Historická fasáda školy - rekonstrukce do původního stavu

Po necitlivých zásazích v 70. letech minulého století se zadal zhotoviteli podle zachovalých fotografií návrh na obnovu.
Některé obnovené fasádní prvky se provedly zcela nově.


Cena zakázky 1,3 mil. Kč
Zdeněk Šnajdr - autorizovaný stavitel, mobil 603 247 843, e-mail: snajdr@dozorstaveb.com