stavebni dozor


Střední zahradnická škola Mělník, Na Polabí 411

Budova školy s klasicistní výzdobou z minulého století

Před obnovou fasády bylo provedeno očištění starých nánosů omítek a nátěrů tlakovou vodou. Zvětralé vrstvy přes sto let starých omítek se zpevnily jádrovou omítkou, profily byly obnoveny štukem. Velké plochy se opatřily na zvětralých částech perlinkou do tmelu a po přebroušení se opatřily štukem.
Zdeněk Šnajdr - autorizovaný stavitel, mobil 603 247 843, e-mail: snajdr@dozorstaveb.com