stavebni dozor


Domov důchodců Mšeno

Nová stavba

Atypická stavba se 71 lůžky pro klienty. Dále projekt obsahuje samostatnou jídelnu s kuchyní s kapacitou 250 jídel, prostory cukrárny, kadeřnictví, pedikúry, rehabilitace a místnosti knihovny, která současně může sloužit pro konání bohoslužeb, nebo k přednáškové činnosti.

Záměrem stavby bylo co největší zapojení klientů DD do života města, stavba je proto situována blízko středu města s možností výletů do okolí a některé provozy (kadeřnictví, rehabilitace, cukrárna) jsou přístupné i veřejnosti.
Stavebně se jedná o skelet s monolitickou konstrukcí v dělení na půlkruhovou dvoupodlažní část s vestibulem a jídelnou a s obslužnými provozy i pro veřejnost a hlavní budovou s pokoji pro klienty, která je tvořena čtyřpodlažní částí.
Pokoje klientů jsou z poloviny dvoulůžkové, druhou polovinu tvoří jednolůžkové pokoje. Každá ubytovací buňka má vlastní sprchu a WC.
Doba realizace 1999 - 2003
Náklady 107 mil. Kč
Zdeněk Šnajdr - autorizovaný stavitel, mobil 603 247 843, e-mail: snajdr@dozorstaveb.com