stavebni dozor


Hořín komunikace

Rekonstrukce po povodni 2002

Obec Hořín byla jednou z nejvíce postižených obcí v regionu. Pomocí dotací z fondu Evropské unie a z prostředků Středočeského kraje se zajišťuje již třetí rok rekonstrukce infrastruktury obcí Hořín, Brozánky a Vrbno. Souvisí s tím také problematika dotací a agendy kolem podávání žádostí o příspěvek.
V této obci jsem prováděl a provádím dozor na kompletní plynofikaci, výstavbu tlakové kanalizace a stavby ČOV.
Současně s tím se obnovily místní komunikace, včetně nových podkladních vrstev. Na snímku je také kaplička ze 17. století umístěná na návsi, citlivě rekonstruovaná nákladem 100 tis. Kč včetně nových obrazů s motivy svatých ve výklencích. Realizace rok 2004.
Náklady na komunikace 19 mil. Kč
Zdeněk Šnajdr - autorizovaný stavitel, mobil 603 247 843, e-mail: snajdr@dozorstaveb.com