stavebni dozor


Obytný dům Brozánky

Nová stavba

Jedná se o dům s 22 byty o velikostech od 32 m2 do 78 m2, určenými pro obyvatele Hořína, Vrbna a Brozánek postižené povodní. Po povodních bylo demolováno celkem 50 domů.

Stavba byla zahájena v červnu 2003 a kolaudována 15.12.2003.

Náklady 32 mil. Kč
Zdeněk Šnajdr - autorizovaný stavitel, mobil 603 247 843, e-mail: snajdr@dozorstaveb.com