stavebni dozor


Předmostí Brozánky - Mělník

Rekonstrukce předmostí mostu přes Labe

Po povodni v roce 2002, kdy hladina Labe dosáhla úrovně 10,8 m, byla zcela zničena komunikace a mostovka komunikace. Rekonstrukce zahrnovala sanaci opěrných zdí v délce 2 x 850 m a sanaci podkladů vozovek. Součástí opravy bylo i nové zábradlí a odvodnění.
Nejprve byl proveden průzkum opěrných zdí, stavu podsypů pod stávající vozovkou z hlediska zvodnění a pozdějšího sednutí nových vozovek.
Doba realizace 4 měsíce.
Náklady 36 mil. Kč
Zdeněk Šnajdr - autorizovaný stavitel, mobil 603 247 843, e-mail: snajdr@dozorstaveb.com