stavebni dozor


Čistírna odpadních vod a doplnění kanalizační sítě Mšeno

Nová stavba

Stavba ČOV pro kapacitu 3 000 obyvatel je osazena v údolní nivě, kde převládají nesourodé pískovce a třída těžitelnosti dosahovala stupně 5.
Součástí stavby bylo doplnění stokové sítě ve Mšeně v délce 1,2 km. Technologie obsahuje hrubé předčištění, lapač písku, denitrifikační nádrže a nádrže s oxidací. Stavebně se jednalo v hlavní části o výstavbu nádrží ČOV z vodostavebního betonu, rozměrů 12 x 45 m, s nástavbou provozního domku.

Řízení provozu je s minimální obsluhou. Parametry vypouštěných vod jsou pod předepsané hodnoty.

Zdeněk Šnajdr - autorizovaný stavitel, mobil 603 247 843, e-mail: snajdr@dozorstaveb.com