stavebni dozor


Rodinný dům Mšeno - hrubá stavba

Rodinný dům Mšeno - hrubá stavba

Způsob zajištění stavby: Odborné vedení stavby realizované svépomocí

Zdivo Ytong, dům byl založen na skalním podloží, parametry základů bylo nutné upravovat dle skutečnosti a s ohledem na sousední nemovitosti.
Zdeněk Šnajdr - autorizovaný stavitel, mobil 603 247 843, e-mail: snajdr@dozorstaveb.com