stavebni dozor


Čistírna odpadních vod v obci
Hořín - Brozánky a tlaková kanalizace

Čistírna odpadních vod Hořín - Brozánky

Výkon dozoru stavby pro OÚ Hořín

ČOV má kapacitu 1 400 obyvatel.
Tlaková kanalizace v délce 6200 m je ukončená v nemovitostech čerpacími jímkami. Celkem přípojek: 208.

V současné době končí zkušební provoz, parametry čištěné vody na odtoku do Labe vykazují trvale nižší hodnoty než určil vodoprávní orgán při souhlasu ke stavbě.

Doba realizace 18 měsíců + zkušební provoz 12 měsíců

Náklady 85 mil. Kč
Zdeněk Šnajdr - autorizovaný stavitel, mobil 603 247 843, e-mail: snajdr@dozorstaveb.com