stavebni dozor


RD Vehlovice Mělník

RD Vehlovice Mělník

Stavba svépomocí - vedení stavby

Ukázka vzorně připravené základové desky, v detailu je vidět obložení základu po obvodu stavby extrudovaným polystyrenem k přerušení tepelného mostu do podlahy v přízemí stavby, na tuto izolaci bude navazovat tepelná izolace vodorovná.

V desce jsou založeny potrubí kanalizace, vody, uzemnění a chráničky pro elektro.

Náklad včetně desky pro garáž 250 tis. Kč
Zdeněk Šnajdr - autorizovaný stavitel, mobil 603 247 843, e-mail: snajdr@dozorstaveb.com