stavebni dozor


RD Liběchov

RD Liběchov

Vedení stavby - stavba svépomocí

Ukázka fáze stavby, kdy jsou zality základové pasy, dům je ve svahu, nejprve byly provedeny hrubé terénní úpravy. Projekt neřešil podrobně osazení domu do terénu, což znamenalo komplikace při vytyčení stavby, lavičky ukazují úroveň podlahy v přízemí. Následovat bude zdivo ze ztraceného bednění, násypy, položení spodních rozvodů a základová deska.

U domů, které jsou zakládány ve svahu, je nutné podrobné zaměření pozemku výškově a přepracovat většinou typové výkresy základů ještě před výběrem zhotovitele, jinak dochází často k překvapení investora v navýšení nákladů.

Zdeněk Šnajdr - autorizovaný stavitel, mobil 603 247 843, e-mail: snajdr@dozorstaveb.com