stavebni dozor


Rozsah nabízené činnosti při výkonu dozoru

Technický dozor stavby - TDI

Činnost TDI v průběhu realizace stavby


Činnost TDI před zahájením stavby

Činnost TDI po dokončení stavby
Zdeněk Šnajdr - autorizovaný stavitel, mobil 603 247 843, e-mail: snajdr@dozorstaveb.com